Quay lại

Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna

(Ngày Nay) - Vắc-xin COVID-19 Moderna được sản xuất bởi Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Pháp, với hiệu quả 94,1% với những người trên 18 tuổi.
Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna
Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna ảnh 1
Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna ảnh 2
Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna ảnh 3
 
Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna ảnh 4
Thông tin cần biết về vắc-xin phòng COVID-19 Moderna ảnh 5

Nguồn: ngaynay.vn