Tin khẩn

Quay lại

Ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lái xe, người tham gia vận chuyển hàng hóa để bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Các Bộ: Y tế, Công thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải trong quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế nghiên cứu xem xét kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người điều khiển phương tiện, người tham gia vận chuyển hàng hóa, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai hệ thống luồng xanh đường thủy.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nêu việc chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tại một số địa phương chưa thực hiện tiêm vaccine ưu tiên cho những người lao động đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, logistics, trong đó có người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa, nhân viên vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại cảng biển là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiếu đội ngũ lao động vận chuyển hàng hóa, khiến hàng hóa bị tồn đọng, không thể giải phóng tại cảng biển, cửa khẩu và ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Việc ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động đang hoạt động trong lĩnh vực đảm bảo lưu thông, vận tải hàng hóa, logistics, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân cần được thực hiện như đối với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, khắc phục tình trạng ách tắc vận tải hàng hóa tại cảng biển, cửa khẩu. Việc này cũng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho đối tượng lao động trong các ngành lưu thông, vận tải và logistics.

Bộ này cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố thống kê số lượng người lao động trong các ngành vận tải và logistics trên địa bàn để Bộ Y tế có cơ sở phân bổ vaccine; đồng thời, thông tin công khai các địa điểm tiêm, vị trí tiêm cho đối tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics (người điều khiển phương tiện, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa, nhân viên vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại cảng biển) biết và triển khai tiêm vaccine trong thời gian nhanh nhất, bảo vệ đội ngũ những người lao động này, đảm bảo yêu cầu vừa thuận lợi lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch, bệnh Covid-19 hiệu quả.

Vân Thanh

Nguôn: hcmcpv.org.vn