Tin khẩn

Quay lại

Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì?

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

 
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? - Ảnh 1
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? - Ảnh 2
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? - Ảnh 3
Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì? - Ảnh 4

MINH THƯ/SGGP 

Nguồn: ttbc-hcm.gov.vn